Ниска самооценка

Ниската самооценка може да бъде резултат от различни фактори и съчетание от обстоятелства. Тя често е комплексен проблем, който се развива през времето.

Причини:

Негативни преживявания в детството: Критични коментари и отхвърляне от страна на родителите, близките или учителите през детството могат да оформят негативната самооценка на индивида.

Неуспехи: Последователни неуспешни опити в различни области на живота, училище, работа или междуличностни отношения, могат да допринесат за ниска самооценка. Постоянно сравняване с другите: Хората с този страх често се сравняват с другите и се чувстват непривлекателни, не достойни или по-малко успешни.

Сравняване с другите: Често сравняването с други хора, може да намали самооценката. Когато човек вижда себе си като по-малък или по-неспособен в сравнение с другите.

Социални фактори: Травматични събития като злоупотреба, измама, злополуки.

Обществените или културни стандарти: За красота, успех и стойност могат да повлияят на самооценката, особено ако човек се чувства, че не отговаря на тези стандарти.

Негативен вътрешен диалог: Вътрешният диалог може да бъде критичен и самонаказващ. Когато си говориш негативно за себе си и се критикуваш това намаля самооценката.

Съвети:

Самосъзнание: Началото на справянето с ниската самооценка е да осъзнаеш и приемеш, че имаш проблем с нея. Бъди честен към себе си и се опитай да разбереш какво точно влияе на твоята самооценка.

Отхвърляне на негативните мисли: Опитай се да разпознаваш и отхвърляш негативните самокритични мисли, когато се появят. Помисли за това дали те са реалистични и дали наистина отразяват твоите способности и стойности.

Положителен вътрешен диалог: Работи по създаване на положителен вътрешен диалог. Говори със съчувствие и увереност през всеки, както би говорил с приятел или близък.

Практикуване на приемане: Приеми себе си такъв какъвто си, с всичките си силни и слаби страни. Никой не е перфектен, всеки прави грешки.

Развиване на навици за грижа към себе си: Заради ниската самооценка, пренебрегваш грижата за себе си. Опитай да се фокусираш към здравословни навици, като физическа активност, здравословно хранене и редовно сън.

Цели и постижения: Стреми се към реализация на цели, дори да са малки. Постигането на успехи, дори и в малките неща подобрява самооценката.

Социална подкрепа: Обръщай се към близките си, приятели и семейство за подкрепа и разбирателство.

Професионална помощ: Ако ниската самооценка те затруднява, разговаряй с психолог. Терапията може да бъде много полезен начин да се справиш с този проблем.

Избягване на сравнения: Опитай се да избегнеш излишните сравнения с други хора. Всеки е уникален и има свои собствени пътища, и темпове на развитие.