Какво е страхът?

Всеки от нас е изпитвал и изпитва страхове. Те са част от неизменна част от нашият живот. Страхът е емоция, която всеки човек изпитва. Това е нормална реакция на организма, която се активира в отговор на потенциално опасни или заплашващи ситуации. Страхът е естествена реакция на средата и помага на хората да се предпазят от опасности и да оценят рисковете около тях. Страхът може да бъде причинен от реални и конкретни опасности, но също така може да бъде породен от абстрактни представи и мисли за бъдещи събития, които изглеждат ужасяващи или неизвестни. Въпреки, че страхът може да бъде полезен за оценка на опасности и предприемане на предпазни мерки, твърде силният или продължителен страх може да оказва отрицателно въздействие върху нашето психично и физическо здраве. В някои случаи, страхът може да се превърне във фобия, което изисква професионално лечение.