Психолог

Индивидуални срещи

На живо

Уютна обстановка
Приятен разговор на кафе или чай.

Време: 60 мин.

Цена: 60 лв

Онлайн

Среща без да излизаш от дома
Платформа по избор

Време: 60 мин.

Цена: 60 лв.

Семейни консултации

На живо

Време: 120 мин.

Цена: 100 лв

Онлайн

Време: 120 мин.

Цена: 100 лв.

    Изберете ден

    Резервиране на час

    Начин на среща