Метод на огледалото е техника, която се използва за изследване на собствените си емоции, убеждения и поведение. Той се прилага най-често в група, като позволява на всеки да разгледа себе си от различен ъгъл и да разбере по-добре своите негативни емоции, самосаботиращи мисли и поведения.

Основни ползи:

1

Всеки да разбере по-добре себе си.

Важна величина е наблюдението, като се използва фигуративното "огледало", за да се видят различни аспекти на личността.

2

Самосъзнание:

Като наблюдател на своите собствени мисли, емоции и поведение човек придобива по-обективна и реалистична представа за това какво се случва в него.

3

Изследване на емоциите:

Този метод улеснява разпознаването и изразяването им. Помага за разбиране и справяне с негативните емоции.

4

Работа с негативни убеждения:

Чрез преосмисляне и промяна на тези вярвания се подобрява увереността и уважението към себе си.

5

Повишаване на самочувствието:

Смяната на гледната точка има трансформиращ ефект, който повишава самочувствието.

6

Подобряване на самооценката:

Процесът на рефлексия и съзряване на себе си "в огледалото" оказва позитивно влияние на самооценката. Чрез анализ на собствените си действия и реакции ставаме по-добре запознати с нашите силни и слаби страни.

7

Управление на стреса:

Визуализиране на определени ситуации и тяхното изразяване, помага на хората да се научат да реагират по-спокойно и със самообладание в стресови състояния.

8

Развитие на комуникативни умения:

Тази техника подобрява способността на човека да изразява своите чувства и мисли. Това може да подобри междуличностните взаимодействия и комуникацията.

9

Справяне с травми и травматични преживявания:

Огледалото може да бъде използвано като инструмент за работа с травми. Хората могат да изразят и обработят емоции, свързани с травматични събития, което може да допринесе за тяхното излекуване.

10

Разрешаване на вътрешни конфликти:

Методът на огледалото помага на хората да разрешат вътрешни конфликти и дилеми, като им позволява да изразят различни части от себе си и да търсят начини постигане за хармония и баланс.

11

По-добро разбиране на невербалната комуникация:

Чрез наблюдение на своята невербална комуникация в огледалото, хората могат да усъвършенстват своето умение да разбират и интерпретират невербални сигнали при другите.

12

Да се открие личният потенциал:

Като наблюдаваме, как другите реагират на нас и как се отразяваме в тяхното поведение, можем да придобием по-добро разбиране за себе си и да развием своя личен потенциал.

История:

 • 2018г.Началото

  Всичко започна през 2018г. на театралната сцена. В една импровизация, трябваше да вървя със затворени очи. Разхождайки се, чух глас: „Спри, отвори очи и виж, кой те гледа“ През главата ми минаха много различни мисли. Кой ме гледа и защо? Отворих си очите и кого да видя? Видях лицето си, както съм го правил много пъти преди. Изведнъж времето спря и постепенно започнах да забелязвам неща, на които не бях обръщал внимание. Преоткрих светлината в очите си. Припомних си сълзите, радостите и се чувствах като дете, което отново открива света.
 • 2018-2022г.Развитието

  След тази случка се замислих. Как нещо, което всеки прави по няколко пъти на ден, може да доведе до такъв разтърсващ ефект. Започнах да развивам тази техника както на отделни клиенти така и на групи. Насърчавах доброволци да участват в експериментите. В тези опити те се вглеждаха внимателно в себе си. Резултатите бяха изненадващи. Дори кратките сесии помагаха на участниците да разберат повече за собствените си емоции, които преди това не бяха осъзнали.
 • 2023г.Методът на Огледалото

  "Методът на огледалото" се превърна в инструмент за самооткриване и саморазвитие, който помага на хората да разберат себе си по-добре и да се справят със своите емоционални и житейски предизвикателства.
 • 2023г."Магически огледала"

  Базиран на този метод се появи и практическото обучение "Магически огледала", който дава възможност за най-ефективно прилагане и разгръщане.

Практическо обучение

"Магически огледала"

Погледни в огледалата и виж себе си!

Два дни, в които Ти си в основата на приключението!

Два дни, в които ще се освобoдиш от това, което ти тежи!

Два дни, в които ще отключиш личния си потенциал!

Два дни, в които има само и единствено практика!