Общи условия за ползване
Авторските права върху всички новини, текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта talkpartner.bg са собственост на РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите и текстовете се предоставят от РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Правила и условия за ползване
Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него. 

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Ограничение на отговорността

РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД не може да носи отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта. 

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД и посредниците й не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД е била предупредена за възможността от възникването им. РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

Промени
РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛ ЕООД може да преразгледа Правилата и условията за употреба на информацията в сайта по всяко време. Промените ще бъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им.

Използване на сайта

1. Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация. IP адресът Ви и вашият имейл адрес никога не се показват на трети лица.

2. Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги се съгласявате, че:

2.1. Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна.

2.2. Вие няма да се представяте за друго лице.

2.3. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.

2.4. Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от talkpartner.bg или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.

2.5. Вие няма да изпращате пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуер или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.

Ние заявяваме че:

– Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа.

– Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние поместваме в нашият сайт.

– talkpartner.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.

3. Връзки с трети страни

talkpartner.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

4. Авторски права

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на talkpartner.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.

5. Ограничение на отговорност

talkpartner.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.).

6. Промени на сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да:

6.1. Променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.

6.2. Да променяме съдържанието на сайта.

6.3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение.